sunwah

Thông Tin Y Khoa
AMERICAN EYE CENTER VIETNAM
 

Thông Tin Y Khoa

Nghiên cứu đã phát hiện rằng kính tiếp xúc Ortho-K mang qua đêm hiệu quả hơn so với kính tiếp xúc cứng mang vào ban ngày (GP) để ức chế sự tăng chiều dài trục nhãn cầu và tiến triễn cận thị cho trẻ em.
Nếu bạn đang định mua kính áp tròng thẩm mỹ trên mạng, có lẽ bạn nên suy nghĩ lại. Chính xác là bạn nên sợ. Rất sợ. Không đáng để tạo nguy cơ khủng khiếp như vậy cho đôi mắt cho bạn.