sunwah

Crescent Plaza
AMERICAN EYE CENTER VIETNAM
 

Crescent Plaza

Bác sĩ Nam Trân

Bác sĩ Phạm Hồng Nam Trân

Giám đốc Y khoa

Số GPHN: 000018/BYT-CCHN

  • Bác sĩ Y khoa (M.D.), Đại học Y khoa Georgetown, Washington DC, Hoa Kỳ.
  • Chứng chỉ hành nghề được cấp bởi Hiệp Hội Nhãn Khoa Hoa Kỳ (2022).
  • Gần 30 năm kinh nghiệm hành nghề nhãn khoa trong và ngoài nước.

 

 

 Thạch Kora

Thạch Kora

Điều Dưỡng

Số GPHN: 0002672/ST-CCHN