sunwah

Sunwah Pearl
AMERICAN EYE CENTER VIETNAM
 

Sunwah Pearl

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Lâm

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Lâm

Bác sĩ Nhãn Khoa

Số GPHN: 00037419/HCM-CCHN 

  • Bác sĩ đa khoa - Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (2012).
  • Thạc sĩ Nhãn khoa Quốc tế - Đại học Sydney.
  • Hơn 8 năm kinh nghiệm hành nghề.

 

Trần Lê Quỳnh

Trần Lê Quỳnh

Điều Dưỡng

Số GPHN: 014603/HCM-CCHN

Chứng chỉ Y tá Nhãn khoa (COA, Mỹ)