sunwah

CVKX. Emily Egamino
AMERICAN EYE CENTER VIETNAM
 

Cô Emily Egamino tốt nghiệp chương trình Chuyên Viên Khúc Xạ (OD) tại trường đại học Centro Escolar,  Mendiola, San Miguel, Manila, Philippines.

Cô đã có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành khúc xạ. Cô luôn liên tục cập nhật các thông tin và kiến thức mới nhất trong ngành khúc xạ thông qua các buổi seminar và thực tập thực tiễn.