Sản Phẩm Khuyến Mãi

NANO BLUE 1.60

Excelite - TOG

EXCELITE NANO BLUE 1.60

700.000 đ

SAFETY LENSES -  TRIVEX 1.53

Excelite - TOG

EXCELITE TRIVEX 1.53

1.325.000 đ

TOG 1.74 AS ZAPHIRE-SX

Excelite - TOG

TOG 1.74 AS ZAPHIRE-SX

4.350.000 đ

EYECARE 04 BLUECUT

Excelite - TOG

EYECARE 04 BLUECUT

1.325.000 đ

ACUVUE® VITA™ - 1 MONTH

ACUVUE

ACUVUE® VITA™ - 1 MONTH

758.000 đ

ACUVUE® OASYS® 2 WEEK

ACUVUE

ACUVUE® OASYS® 2 WEEK

758.000 đ

ACUVUE ™ RevitaLens 300ml

Dung dịch vệ sinh kính

ACUVUE ™ RevitaLens 300ml

182.000 đ

ACUVUE® MOIST® 1 DAY

ACUVUE

ACUVUE® MOIST® 1 DAY

780.000 đ