sunwah

Điều dưỡng và kỹ thuật
AMERICAN EYE CENTER VIETNAM
 

Điều dưỡng và kỹ thuật

Trần Lê Quỳnh

Trần Lê Quỳnh

Điều Dưỡng Trưởng

Chứng chỉ Y tá Nhãn khoa (COA, Mỹ)

 

Levi

Levi

Điều dưỡng - Phụ trách an toàn bệnh nhân

Chứng chỉ Y tá Nhãn khoa (COA, Mỹ)

 

Nguyễn Đinh Diễm Trang

Nguyễn Đinh Diễm Trang

Điều Dưỡng

 

Nguyễn Ngọc Linh Chi

Nguyễn Ngọc Linh Chi

Chuyên viên khúc xạ

Cử nhân khúc xạ

Trần Bá Phong

Trần Bá Phong

Kỹ thuật viên tròng kính 

Thạch Kora

Thạch Kora

Điều Dưỡng

 

Thái Hữu Minh Mẫn

Thái Hữu Minh Mẫn

Chuyên viên khúc xạ

Cử nhân khúc xạ