AMERICAN EYE CENTER VIETNAM
 

Bác sĩ

Bác sĩ Nam Trân

Bác sĩ Phạm Hồng Nam Trân

Giám đốc Y khoa

Bác sĩ Kelvin Wong

Bác sĩ Kelvin Wong

Bác sĩ Nhãn Khoa - Chuyên gia điều trị

Bệnh lý võng mạc tiểu đường | Thoái hóa hoàng điểm | Đục thuỷ tinh thể | Viêm màng bồ đào

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Lâm

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Lâm

Bác sĩ Nhãn Khoa

 

Emily

CVKX. Emily Egamino

Chuyên viên Khúc Xạ