Đôi mắt của trẻ
twitter
Facebook

Call (028) 5413 6758/5413 8810 

Clinic Hours:

Monday-Friday 8AM-5PM

Saturday           8AM-12PM

Call Now:  (08) 5413 6758

 Kính Ortho-K là gì? 

 

  • Kính áp tròng thấm khí cứng, sử dụng đeo trong lúc ngủ qua đêm, giúp chỉnh hình giác mạc và điều chỉnh cận thị tạm thời

 

  • "Khuôn tạo hình cho mắt", giống như niềng răng

 

 Ưu điểm

 

  • Điều chỉnh tật khúc xạ, không cần đeo kính gọng hoặc phẫu thuật

 

  • Có thể áp dụng cho trẻ em

 

  • Có thể làm chậm tiến triễn cận thị

 

  • Đeo kính áp tròng lúc ngủ, không cản trở sinh hoạt, thể thao trong ngày

 

  • An toàn

 

  • Là lựa chọn cho bệnh nhân không muốn hoặc chưa có thể phẫu thuật LASIK

 

  • Được cơ quan FDA (Mỹ) công nhận; hiện có mặt tại Việt Nam

 

  • Hãy gọi chúng tôi để tìm hiểu thêm về Ortho-K cho mắt bạn!

 

 

 

Kính Ortho-K

Map and Directions
Map and Directions
eye surgery testimonials vietnam