bs. KELVIN WONG ​

Bằng cấp chuyên môn:

 

  • MBChB (Cử nhân Y khoa và Phẫu thuật), University of Liverpool, UK
  • Nội trú Chuyên sâu Võng mạc và Viêm màng bồ đào, Tenant Eye Institute, Glasgow, Scotland, UK
  • Fellow of the Royal College of Ophthalmologist, FRCOphth (Lon)
  • Fellow of the Royal College of Surgeons, FRCS (Ed)

Chuyên gia điều trị:

 

Bệnh lý võng mạc tiểu đường | Thoái hóa hoàng điểm | Đục thuỷ tinh thể Viêm màng bồ đào

PROFESSIONAL CERTIFICATIONS​

American Eye Center Vietnam

5th Floor, Crescent Plaza (Phu My Hung), 105 Ton Dat Tien Street, District 7, HCMC

Phone: +84-28-5413 6758 Clinic/ +84-28-5413  8810 Optical

Email: web@americaneyecentervn.com